สูทสำหรับสุภาพบุรุษ

ผ้าสำหรับตัดสูทจากทางร้านของเรานั้น เป็นผ้าคุณภาพ English and Italian wool เป็นสิ่งดีที่สุดจากทางเรา. สูทจากทางร้านเรานั้นทำจากเส้นดาย 100 % และ
นอกจากนั้น ยังมีเนื้อผ้าที่ทำจากธรรมชาติ เช่น cashmere, mink, silk, and mohair เป็นต้น. ทางร้านของเรานั้นไม่นิยมใช้ผ้าที่มีส่วนผสมจากวัตุสังเคราะห์

เนืองจากว่าผ้าที่ทำมาจากขนสัตว์ ขนเกะ นั้นจะมีความนุ่ม สบาย สะดวก ไม่เป็นรอยยับ และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า และการเก็บรักษาก็ง่ายด้วย
นอกจากนั้นสำหรับการตัดเสื้อผ้านั้น ทางร้านของเราจะเลือกใช้ผ้า Cotton และ ผ้าไหม ที่มาจากธรรมชาติ 100% ซึ่งเวลาตัดออกมาแล้วนั้นดูสวยงาม น่าสวมใส่

 

  Suit ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors Order

   
  สูท #GS01 สูท #GS02 สูท #GS03 สูท #GS04 สูท #GS05  
   
  สูท #GS06 สูท #GS07 สูท #GS08 สูท #GS09 สูท #GS10  
   
  สูท #GS11 สูท #GS12 สูท #GS13 สูท #GS14 สูท #GS15  
   
  สูท #GS16 สูท #GS17 สูท #GS18 สูท #GS19 สูท #GS20  
           
  สูท #GS21 สูท #GS22 สูท #GS23          
 
  Shirt ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors Order
 
   
  #GSH01 #GSH02 #GSH03 #GSH04 #GSH05  
             
  #GSH06 #GSH07 #GSH08 #GSH09      
  Ties ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors Order
 
   
  #GT01 #GT02 #GT03 #GT04 #GT05  
   
  #GT06 #GT07 #GT08 #GT09 #GT10  
                   
  #GT11                  
  Pants ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors Order
 
   
  #GP01 #GP02 #GP03 #GP04 #GP05  
                   
  #GP06                  
  Vest ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors Order
 
   
  #GV01 #GV02 #GV03 #GV04 #GV05  
   
  #GV06 #GV07 #GV08 #GV09 #GV10  
                 
  #GV11 #GV12              
  Cuplink ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors ตัดสูท , ตัดเสื้อ, ทักซิโด้, สูททำงาน, bangkok custom tailors Order
 
           
  #GC01 #GC02 #GC03 #GC04 #GC05  
   
  #GC06 #GC07 #GC08 #GC09 #GC10  
             
  #GC11 #GC12 #GC13 #GC14